ROgift.ro

Coreea de Sud

Denumirea oficială: Republica Coreea
Capitala: Seul (10,9 mil. loc.)
Limba oficială: coreeana
Suprafaţa: 99.000 km2
Locuitori: 45,42 mil. (459 loc./ km2) .
Religia: budism 35%; creştinism (protestantism şi catoli­cism),28%, confucianism 15%
Moneda: won-ul 
Forma de guvernământ: republică
Ziua naţională: 15 august

Geografie: (v. Coreea, Republică Populară Democratică). G. fizică: Relieful ţării este muntos; înălţimi mici. Lanţul munţilor Ţaeback (1573 m) merge de-a lungul coastei, coborând abrupt spre Marea Japoniei. Munţii care se află la S, partea centrală, au 1914 m. alt.. Din partea centrală spre: V se întinde o câmpie fertilă de-a lungul M. Galbene. Cursurile de apă traversează ţara pornind din E: Han {NV); Kum (V) şi Naktong (SE), care este navigabil pe 320 km. Există peste 3000 de insule; cea mai mare fiind Cheju, în S. Clima: Clima este tropicală, cu influenţe musonice; pre­cipitaţii abundente, aduse de musonul de vară. Temp: medie anuală: la Seul -7°C şi 23°C; în S, 2°C ş i 25°C. Pre­cipitaţii: 1270-1520 mm/an. Populaţie: Concentrarea pop. în zona Seul (NV) şi în câmpiile fertile din S. şi SV. Rata natalităţii este de 16,1‰; a mortalităţii: 6;3‰. Pop. urbană: 81%. Resurse şi economie: Economia este bazată pe industrii prelucrătoare şi de vârf (electronică şi electrotehnică), de automobile, şantiere navale, ind. textilă tradiţională (ex­port): lână, bumbac, mătase naturală; articole de cauciuc (pneuri), porţelan. Resurse: păduri (cca. 65% din terit.), orez, grâu, porumb, soia, bumbac, tutun, ginseng, por­cine, caprine, viermi de mătase, peşte. Resurse minerale: cărbune (Samchok, Chongyang), fier (Yangyang, Chun­gin), argint, aur, plumb, wolfram, cupru, grafit. Are poten­ţial hidroenergetic. Exportă: textile, bumbac, minereuri, articole de cauciuc, porţelan, conserve de peşte. Transporturi şi comunicaţii: căi ferate, autovehicule, flotă comercială. Aeroport la Seul. Oraşe: Pusen (port în SE), Inchon (port în V); Pusan şi Taegu (E). Există 15 universităţi. Istoria: În 1948 se adoptă Constituţia Republicii Coreea. Primul guvern încheie cu SUA un tratat de asistenţă mutuală şi apărare. În 1950 (25 iunie) ţara este invadată de trupe nord-­coreene. ONU trimite forţe de sprijin formate în majoritate din nord-americani (comandant Mac Arthur). În 1953 războiul ia sfârşit prin semnarea unui armistiţiu; pacea nu s-a semnat oficial nici până azi când se duc tratative. Trupe americane staţionează pe terit. C. S. În 1961 un puci aduce la conducerea politică armata. Regimuri dictatoriale până în 1987. Conflictele dintre preşedinte, sprijinit de partidul de gu­vernământ, pe de o parte şi opoziţia (mai ales a studenţimii pe de alta) sunt la ordinea zilei. „Miracolul” economic sud-­coreean permite ca jocurile olimpice din 1988 să fie desfă­şurate la Seul. În 1990 se stabilesc relaţii diplomatice cu URSS. În 1991 cele două state coreene intră în ONU şi sem­nează un tratat de reconciliere. În 1992 C. S. îşi normalizează relaţiile cu China. Statul: este republică prezidenţială, potrivit Constituţiei în vigoare din 1988. Puterea legislativă este exercitată de preşedinte şi de Adunarea Naţională; cea executivă, de Consiliul de Stat (guvernul) numit de preşedinte conform rezultatelor alegerilor. Preşedintele ales prin vot direct. Multipartitism.

 
Coreea istorie