ROgift.ro

Apartenenta la religii in Coreea de Sud

Potrivit unor statistici din 2005 ale guvernului sud – coreean, aproximativ 46,5 % din populaţia ţării nu şi-a exprimat vreo apartenenţă la una dintre religii. Din restul populaţiei, 29,3 % au declarat că sunt creştini (18,3 % protestanţi şi 10,9 % catolici), 22,8 % budişti, iar restul sunt adepţi ai noilor religii precum Jeungism, Daesunism, Cheondoism, Daoism, Confucianism şi Budism Won. O mică minoritate sud – coreeană, (0,1%), este de religie musulmană. Dată fiind diversitatea religioasă, rolul religiei în dezvoltarea Coreei de Sud a fost unul foarte complex. Confucianismul rămâne o religie de etică socială, în timp ce creştinismul religia cu cel mai
 mare număr de adepţi aici, este identificat cu modernizarea şi reforma socială. Astăzi, libertatea alegerii religiei este garantată prin constituţie şi nu există nici o religie de stat în Coreea de Sud. Structura lingvistică şi educaţia. Toţi coreenii vorbesc şi scriu aceeaşi limbă, ceea ce a fost un factor decisiv în menţinerea puternicei lor identităţi naţionale. Coreenii au câteva dialecte diferite alături de cel standard utilizat în Seul. Totuşi, aceste dialecte sunt suficient de similare pentru vorbitorii nativi, încât nu există dificultăţi de înţelegere. Studiile lingvistice şi etnologice au clasat limba coreeană în familia limbilor altaice, alături de turcă şi mongolă, dar conţine şi multe cuvinte chinezeşti. Alfabetul coreean, Hangeul, a fost creat de regele Sejong cel Mare în secolul XV. Înaintea creării lui, numai un mic procent al populaţiei putea utiliza caracterele chinezeşti, din cauza faptului că erau foarte dificile. În încercarea de a inventa un sistem coreean de scris, regele Sejong s-a inspirat din câteva sisteme de scris cunoscute în acea vreme, precum vechile litere chinezeşti şi scrierile uighur şi mongolă. Hangeul, alcătuit din 10 vocale şi 14 consoane, poate fi combinat astfel încât se pot forma numeroase grupuri silabice. Este simplu, dar sistematic şi este considerat unul dintre cele mai ştiinţifice sisteme de scriere din lume. În Coreea de Sud rata de alfabetizare este de 97,9 %, mai crescută în rândul bărbaţilor şi puţin mai scăzută în rândul femeilor.

 
Coreea istorie